מקרה מבחן: קהילות מסאפר יטא, החיים בשטח אש | מאי 2013

At least 1,300 people currently live in the Masafer Yatta area of south Hebron Hills. Palestinian communities have been living in this area for decades, many since before the Israeli occupation began in 1967.