עדכון בנושא הגדר: שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים | יולי 2011

The current update summarises the main findings of this research, while outlining developments since the last Barrier report, issued on the occasion of the sixth anniversary of the International Court of Justice Advisory Opinion in July 2010. This year, the update will focus on the impact of the Barrier in the East Jerusalem area, in particular on those West Bank communities and households which are now isolated on the Jerusalem side of the Barrier.