בין הגדר לסדן: ההשפעה ההומניטרית של ההגבלות שמטילה ישראל על גישה לאדמות ולים ברצועת עזה | אוגוסט 2010

Over the past ten years, the Israeli military has gradually expanded restrictions on access to farmland on the Gaza side of the ‘Green Line’, and to fishing areas along the Gaza Strip coast, with the stated intention of preventing attacks by Palestinian armed factions. The findings of this study indicate that this regime has had a devastating impact on the physical security and livelihoods of nearly 180,000 people, exacerbating the assault on human dignity triggered by the blockade imposed by Israel in June 2007.