פורסם ביום 9 יולי 2007

דוח מיוחד: שלוש שנים אחרי: ההשלכות ההומניטריות של הגדר מאז חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק | יולי 2007הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית