פורסם ביום 22 אוקטובר 2020

הרס מבנים ועקירת בני אדם בגדה המערבית | ספטמבר 2020

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית