פורסם ביום 5 נובמבר 2020

סוכנויות או״ם וארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים קוראים להגן על פלסטינים העובדים במסיק הזיתים

הודעה משותפת*

ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים וסוכנויות או״ם קוראים לרשויות הישראליות להגן על פלסטינים המשתתפים בעונת מסיק הזיתים הנוכחית, וכן על רכושם, מפני אלימות מתנחלים, ולהבטיח לחקלאים גישה חופשית ובטוחה לאדמותיהם.

בארבעת השבועות הראשונים של העונה לבדם (7 באוקטובר – 2 בנובמבר) תיעד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים 33 תקריות שבהן פלסטינים הותקפו או שעציהם או יבולם ניזוקו בידי אנשים שעל פי ידיעה או סברה הינם מתנחלים. 25 פלסטינים נפצעו, יותר מאלף עצי זית נשרפו או ניזוקו בדרכים אחרות, וכמויות גדולות של תוצרת חקלאית נגנבו. בחלק מהתקריות התערבו כוחות ביטחון ישראליים בעימותים בין פלסטינים לבין מתנחלים, לרבות בירי של רימוני גז מדמיע וקליעי גומי, ואלה הביאו לפציעתם של מוסקי זיתים ואילצו אותם לעזוב את המטעים.

חקלאים פלסטינים מדיר אל־ר׳וסון חוזרים ממטעי זיתים מאחורי גדר ההפרדה, סתיו 2020. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

בדומה לשנים קודמות, גם השנה הרשויות הישראליות מתירות לחקלאים להגיע לאדמותיהם שבקרבת התנחלויות מסוימות אך ורק במשך 4-2 ימים במהלך העונה כולה, בנימוק של הצורך למנוע חיכוכים עם מתנחלים. לא זו בלבד שנוהג זה פוגע בפריון העצים וביכולתם של חקלאים פלסטינים לבצע את המסיק, אלא שהוא אינו מונע ממתנחלים להשחית עצים כשהחקלאים אינם נמצאים במקום.

כדי להגיע למטעי זיתים הממוקמים בין החומה לבין הקו הירוק נאלצים חקלאים להצטייד בהיתרים מיוחדים. בשנים האחרונות נענו מרבית הבקשות להיתרים בסירוב בנימוקים בירוקרטיים שונים, כגון הכשל להוכיח בעלות על האדמה. לקראת עונת המסיק הנוכחית הועלו בפני הרשויות הישראליות חששות בדבר האפשרות להדבקה ב־COVID-19 במשרדיהן הצפופים, שבהם חייבים פלסטינים להגיש את בקשותיהם להיתרים. בתגובה הודיעו הרשויות לאחרונה על מספר הקלות בנהלים. ההגבלה המוטלת זה זמן רב על מספר הפעמים שבהן יכולים חקלאים להגיע לאדמותיהם שבין החומה לבין קו הירוק הוסרה ב־24 באוקטובר, 17 יום לאחר תחילתה של עונת המסיק, לאחר הליכים משפטיים ממושכים.

עבור פלסטינים, מסיק הזיתים השנתי הוא אירוע כלכלי, חברתי ותרבותי מרכזי. אלימות מתנחלים והגבלות גישה פוגעים בבטיחות ובמחיה של בני אדם רבים, פגיעה מדאיגה מתמיד במהלך המשבר הכלכלי הנוכחי שחוללה המגפה.

יש לברך על ההקלות שהוחלו לאחרונה, אך דרוש יותר מכך: סוכנויות או״ם וארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים קוראים לממשלת ישראל לציית לחובות שמטיל עליה המשפט הבינלאומי, לאפשר לפלסטינים גישה מספקת ובעיתה למטעי הזיתים שלהם, להגן על פלסטינים ועל רכושם מפני אלימות, נזקים וגניבה, לוודא שכוחות ביטחון ישראליים יגנו על חקלאים, ולמצות את הדין עם מבצעי פשעים.

* מאת משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, נציבות זכויות האדם, כוח המשימה לענייני ביטחון תזונתי וההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות הפיתוח (AIDA), המייצגת יותר משמונים ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית