פורסם ביום 24 פברואר 2021

הודעה מטעם לין הייסטינגס, המתאמת ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, בעניין ההריסות בחומסה אל־בקייעה

אתמול ביקרתי בקהילת חומסה אל־בקייעה, שנמצאת בעומק כמה מאות מטרים בתוך שטח אש בצפון הגדה המערבית. בהתאם להליכי המשפט הישראלי, בתיהן ושאר רכושן של המשפחות השוכנות במקום נהרסו או נתפסו על ידי הרשויות הישראליות חמש פעמים מאז תחילת פברואר. אוהלים, מזון, מכלי מים ומספוא לבעלי החיים שלהן נתפסו כולם, למרות קריאות חוזרות ונשנות מצד הקהילה הבינלאומית לחדול ממעשים אלה, כפי שמחייב המשפט הבינלאומי. כפי שציינו בעבר, מצבים שבהם מופעל על קהילות לחץ לעבור מעוררים סיכון ממשי של העברה בכפייה.

אף שקהילת חומסה אל־בקייעה מיצתה את כל האמצעים העומדים לרשותה באמצעות מערכת המשפט המקומית, המשפט הבינלאומי מחייב את ישראל לעצור מייד כל הרס נוסף של בתים ונכסים פלסטיניים, להתיר לקהילה ההומניטרית לספק מחסה, מזון ומים לקבוצה זו, שהיא מן החלשות והפגיעות ביותר באזור, ולהתיר לבני אדם אלה להישאר בבתיהם.

למידע נוסף

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית