פורסם ביום 28 אפריל 2020

רצועת עזה | משבר COVID-19: מרכזי טיפול ובידוד

מפה (באנגלית) של מרכזי טיפול ובידוד רשמיים ולא רשמיים ברחבי רצועת עזה נכון ל־28 באפריל 2020, כולל מידע על מספר האנשים השוהים במתקנים אלה

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית