פורסם ביום 16 מרץ 2021

הריסות ועקירה בגדה המערבית | פברואר 2021הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית