ילדים

חלק מהמסמכים אינם זמינים בשפה העברית. לרשימה מלאה ניתן לפנות לגרסה האנגלית של דף זה.

למשבר ההגנה ההומניטרי הממושך בשטח הפלסטיני הכבוש נודעה השפעה הרסנית על רווחתם של ילדים וילדות, על ביטחונם הפיסי ועל עתידם. ההגבלות והאלימות הקשורה בסכסוך מותירים בילדים תחושה עמוקה של אי־ביטחון ביחס לעתידם, ואילו משטר הסגרים, הסכסוך והקיפוח מחלישים את מנגנוני ההתמודדות המשפחתיים ואת עמידות הקהילה.

מאמרים והודעות לעיתונות

11 אוקטובר 2017 |
קלנועית מושבתת בשל מחסור באספקת חשמל להפעלתה. ספטמבר 2017

ההידרדרות בתנאי החיים ברצועת עזה מאז מרס 2017 פגעה באופן בלתי מידתי באנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. עם הגורמים למצב זה נמנים משבר האנרגיה המחמיר, הגורם להפסקות חשמל יזומות בנות 20-18 שעות ביום, והחרפת משבר המשכורות במגזר הציבורי, ששניהם קשורים להסלמה בפילוגים הפלסטיניים מבית. בעיצומו של המשבר הגיע שיעור האבטלה בעזה ברבעון השני של שנת 2017 (אפריל־יוני) ל־44%, לעומת 41.1% ברבעון הקודם ו־41.7% בתקופה המקבילה בשנת 2016.

11 אוקטובר 2017 |
פלסטינים משכונות א־סלאיימה ור׳יית׳ מפגינים מול הגדר והשער שהוקמו לא מכבר באזור. 28 באוגוסט 2017 / © צילום: הוועדה האירופית למניעת עינויים וענישה בלתי אנושית או משפילה (CPT)

גדר חדשה שהתקינו הרשויות הישראליות לצד שתי שכונות פלסטיניות בשטח העיר חברון שבשליטת ישראל (H2), א־סלאמייה ור׳יית׳, מחריפה את הניתוק של עד 1,800 תושבים מיתר העיר. זאת בנוסף על התגבור שנעשה לאחרונה (לרבות התקנת שערים מסתובבים) בשני מחסומים קיימים החולשים על הגישה לשטח שבו הותקנה הגדר החדשה. התפתחויות אלה משבשות את המחיה וחיי המשפחה של תושביהן הפלסטינים של שתי השכונות, ומגבילים את גישתם לשירותים בסיסיים כמו בריאות וחינוך.

4 יולי 2017 |
ביתו של סוהייב בסילוואן, ירושלים המזרחית, לצד התנחלות ישראלית. תצלום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

בשלוש השנים האחרונות עצרו כוחות ישראליים מדי שנה כ־700 ילדים פלסטינים בירושלים המזרחית, לרוב בחשד ליידוי אבנים ולאחרונה גם להסתה לאלימות ברשתות החברתיות. בעקבות כמה מהמקרים הועלו האשמות על התעללות במהלך המעצר, ההעברה ו/או החקירה. גורמים נוספים המעוררים חשש הם שינויים שהוחלו לאחרונה בחקיקה הישראלית, המתירים להטיל עונשי מאסר חמורים יותר על ילדים שהורשעו בפשעים כמו יידוי אבנים, לרבות ילדים בני 12, המתחילים לרצות את עונשם עם הגיעם לגיל 14. כמה ילדים פלסטינים שהורשעו או ממתינים למשפט הושמו במעצר בית. עבור ילדים, מעצר בית עדיף אמנם על מעצר בכלא, אך הוא מוסיף לנטל המוטל על המשפחות הנפגעות.

6 ספטמבר 2016 |
© צילום: יוניצף / איאד אל־באבא

לסכסוך בן 51 הימים ברצועת עזה ובישראל בקיץ של 2014 נודעה השפעה הרסנית על ילדים. לפחות 551 ילדים פלסטינים וארבעה ילדים ישראלים נהרגו; ועל פי דיווחים, 2,956 ילדים פלסטינים ו־22 ילדים ישראלים נפצעו.

6 ספטמבר 2016 |
הדרך הראשית לחלק העיר חברון שבשליטה ישראלית (H2), ינואר 2016 / צילום: יוניצף

מאז 1997 שולטת ישראל שליטה מלאה ביותר מ־20% מהעיר חברון, אזור המכונה H2. אוכלוסיית H2 כוללת כ־40 אלף פלסטינים, החיים לצד כמה מאות מתנחלים הגרים בארבע התנחלויות נפרדות. הגבלות הגישה שאוכפות הרשויות הישראליות ב־H2, יחד עם הטרדה שיטתית בידי מתנחלים ומעת לעת גם בידי כוחות ישראליים, גרמו לעקירתם של אלפי פלסטינים ולירידה בתנאי החיים של מי שנשארו באזור

17 אוגוסט 2016 |
דייויד קרדן, ראש משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש, נושא דברים בח׳אן אל־אחמר ב־17 באוגוסט 2016

דברים שנשא דיוויד קרדן, ראש משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש, לרגל פתיחת שנת הלימודים בח׳אן אל־אחמר, קהילה פלסטינית בסכנת העברה בכפייה