מקרי מבחן

12 נובמבר 2013 |
ח׳רבת ח׳מיס

ח׳רבת ח׳מיס הינה קהילה פלסטינית הנמצאת מצפון לבית לחם, ובה מתגוררים 60 בני אדם בקירוב, 24 מהם ילדים. ממש לאחר מלחמת 1967 הוכללה ח׳רבת ח׳מיס, יחד עם עשרות קהילות פלסטיניות אחרות, בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, שזה עתה הורחב, וסופחה לישראל באופן חד־צדדי. אלא שבניגוד לרובם הגדול של הפלסטינים בשטח המסופח, קיבלו תושבי ח׳רבת ח׳מיס תעודות זהות של הגדה המערבית, במקום תעודות זהות ירושלמיות. הסיבות למעשה עדיין מעורפלות, אך נודעו לו השלכות דרמטיות: מתוקף החוק הישראלי נחשבים תושבי הקהילה ל"תושבים בלתי חוקיים" בבתיהם הם.

22 אוקטובר 2013 |
אל־מור׳ייר

אל־מוע׳ייר הנו כפר פלסטיני הממוקם מצפון מזרח לרמאללה, ואשר אוכלוסייתו מונה 2,700 נפש בקירוב. מסורתית התפרנסה הקהילה מחקלאות ומרעה, כששמן הזית הינו התוצר החקלאי העיקרי שלה. ב־1998 הוקם, בלא הרשאה ישראלית רשמית, מאחז ההתנחלות עדי עד, בחלקו על אדמות פרטיות השייכות לכפרים הפלסטיניים ג׳לוד ותורמוסעיא, ובצמוד לאדמה חקלאית השייכת לאל־מוע׳ייר. משפחות פלסטיניות שאדמותיהן החקלאיות נמצאות בקרבת המאחז סבלו בעשר השנים האחרונות מתקפות מתנחלים אלימות בעת שהגיעו לאדמותיהן. המתקפות כללו תקיפות וכן נזק לעצים ולרכוש. גם הצבא הישראלי הטיל הגבלות על גישת פלסטינים לחלק מן האדמות החקלאיות ואדמות המרעה בקרבת המאחז.

19 ספטמבר 2013 |
הקהילה הבדואית ביר נבאלה / תל אל־עדסה

הקהילה הבדואית ביר נבאלה / תל אל־עדסה כוללת תשע משפחות, המהוות חלק משבט כעאבנה, שנעקר במקורו ב־1948 ממה שכיום מהווה דרום ישראל אל אזור חברון. מאז שנות החמישים המאוחרות חיו תושבי הקהילה בשטח שבין רמאללה לירושלים, במסגרת של הסדר בלתי רשמי עם בעלי קרקעות מהעיירה הסמוכה, בית חנינא אל בלד. בתוך שטח זה התיישבו אנשי הקהילה מאז אמצע שנות התשעים באזור תל אל־עדסה, בתוך וקרוב לגבול המוניציפלי של ירושלים, לאחר הריסות קודמות.

12 יולי 2013 |
עבדאללה, בן 53, דייג, עזה, יוני 2013. תצלום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

באורח מסורתי, דיג ופעילויות הקשורות בדיג תמכו במחייתן של אלפי משפחות ברחבי רצועת עזה. אלא שבעשור האחרון ההגבלות שמטילות הרשויות הישראליות על גישת דייגים לשטחי ים לאורך חוף עזה פגעו קשות ביכולתם של דייגים עזתים להתפרנס מענף זה. מספר הדייגים פחת מכ־10,000 בשנת 2000 לכ־3,500 בלבד ב־2013, וכ־95% מהם מקבלים סעד בינלאומי.

23 מאי 2013 |
שטח אש

לפחות 1,300 בני אדם חיים כיום באזור מסאפר יאטא שבדרום הר חברון. קהילות פלסטיניות חיו באזור זה עשרות בשנים, רבות מהן עוד לפני תחילתו של הכיבוש הישראלי ב־1967. ברם, בשנות השמונים ייעדו הרשויות הישראליות את רובו של שטח זה לרבות 14 קהילות כשטח צבאי סגור לצורכי אימונים, המכונה "שטח אש" 918. עקב כך הפכו הקהילות המתגוררות בתוכו מושא לשורה של סוגי מדיניות ונהגים שערערו את ביטחונן הפיסי, גרמו לירידה ברמת החיים שלהן ולעלייה ברמות העוני ובתלותן בסיוע הומניטרי. הקהילות מצויות בסכנה מתמשכת של עקירה בכפייה.