דפי מידע

23 ספטמבר 2014 |

הרשויות הישראליות מקדמות תוכנית החושפת קהילות בדואיות בגבעות שממזרח לירושלים ובמרכז הגדה המערבית לסכנה של העברה בכפייה. הרשויות הצדיקו את התוכנית בטענה שהתושבים אינם בעלי הקרקע ושהעברתם תשפר את תנאי חייהם. אלא שאיש לא נועץ בתושבים באמת ובתמים ביחס לתוכנית; ואלה מתנגדים לה בתוקף ועומדים על זכותם לחזור לבתיהם ולאדמותיהם המקוריות בדרום ישראל. בינתיים ביקשו הגנה וסיוע במיקומם הנוכחי, לרבות תכנון נאות והיתרים לבתיהם ולמחייתם.

18 אוגוסט 2014 |

רוב שטח C הוקצה לתועלתן של התנחלויות, המקבלות יחס מועדף על חשבון הקהילות הפלסטיניות, לרבות בכל האמור בגישה לאדמה ולמשאבים, תכנון, בנייה, פיתוח תשתיות ואכיפת חוק. את תנועתם של פלסטינים בשטח C מגבילה מערכת מורכבת של אמצעים פיסיים ומנהליים. אלה כוללים את גדר ההפרדה, מחסומים, חסמי דרכים ומערכת היתרים הפוגעת במחיה ובגישה לשירותם בסיסיים כמו גם ביכולתם של ארגונים הומניטריים להגיש סיוע.

28 מרץ 2014 |

המחסור הכרוני בחשמל הפוקד את עזה בשנים האחרונות שיבש מתן שירותים בסיסיים ופגע בתנאי המחיה והחיים, הפגיעים מלכתחילה. המצב הידרדר עוד יותר מאז יוני 2013, בעקבות עצירת ההברחה, דרך המנהרות, של דלק מצרי מסובסד ששימש להפעלת תחנת הכוח של עזה.

29 נובמבר 2013 |

הגבלות הגישה שמטילות הרשויות הישראליות בשטח H2, המוחרפות בשל הצקות שיטתיות של מתנחלים ומעת לעת של כוחות ישראליים, גרמו לעקירתם של אלפי פלסטינים ולהידרדרות בתנאי החיים של מי שנשארו. יחד עם זאת, התמיכה שמספקים בשנים האחרונות הרשויות הפלסטיניות וארגונים לא ממשלתיים, אפשרה את אכלוסם מחדש של חלקים מ־H2 שננטשו בעבר.

9 יולי 2013 |

ב־2002 החליטה ממשלת ישראל לבנות גדר, במטרה המוצהרת למנוע מתקפות אלימות של פלסטינים בתחומי ישראל. רובו הגדול של תוואי הגדר ממוקם בתוך הגדה המערבית, מפריד קהילות ואדמות חקלאיות פלסטיניות מיתר השטח הפלסטיני הכבוש ותורם לפיצולו. הכללתן של התנחלויות מאחורי הגדר היא הגורם החשוב ביותר לסטיית תוואי הגדר מן הקו הירוק.

3 יולי 2013 |
עזה, 2013

ההגבלות המוטלות זה מכבר על תנועת בני אדם וסחורות אל רצועת עזה, ממנה ובתוכה המשיכו לפגוע בתנאי חייהם של 1.7 מיליון בני אדם. רבות מההגבלות הנוכחיות, שהוטלו במקורן בשנות התשעים המוקדמות, הוחמרו ביוני 2007, בעקבות השתלטות החמאס על עזה והטלת המצור על ידי ישראל. חלקן הוקלו לאחר מכן, מאז 2010. ההגבלות הללו צמצמו את הגישה למחייה, לשירותים חיוניים ולדיור, שיבשו חיי משפחה וערערו את תקוותו של העם לעתיד בטוח ומשגשג.

3 יולי 2013 |

הגבלות שמטילה ישראל על הגישה ליבשה לאורך גדר הגבול של עזה ולשטחי דיג לאורך חופי עזה מערערות את ביטחונם ומחייתם של פלסטינים. הגבלות אלו מונעות גישה לשטחים חקלאיים ולשטחי דיג גדולים, ואכיפתן חושפת אזרחים לסיכון פיסי חמור. שיטות האכיפה כוללות שימוש בתחמושת חיה, הצקות ומעצר של דייגים, יישור אדמות חקלאיות, הרס רכוש פרטי וציבורי והחרמת סירות דיג.

12 יוני 2013 |

על קהילות רועים קטנות בגבעות שממזרח לירושלים מרחפת סכנת טרנספר כפוי, בשל תוכנית “העברה” שמקדמות הרשויות הישראליות. הרשויות הצדיקו זאת בנימוק שהתושבים אינם בעליה של הקרקע.התושבים, לעומת זאת, מתנגדים להעברתם ועומדים על זכותם לשוב לאדמותיהם ולבתיהם המקוריים בדרום ישראל. עד שזה ימומש, ביקשו התושבים את הגנתה וסיועה של הקהילה הבינלאומית במקומם הנוכחי, לרבות תכנון נאות ומתן היתרים לבתיהם ולנכסיהם הקשורים במחיה.

22 ינואר 2013 |

רוב שטח C הוקצה לתועלתן של התנחלויות, המקבלות יחס מועדף על חשבון הקהילות הפלסטיניות, לרבות בכל האמור בגישה לאדמה ולמשאבים, תכנון, בנייה, פיתוח תשתיות ואכיפת חוק.

7 דצמבר 2012 |

הסיפוח החד־צדדי על ידי ישראל של ירושלים המזרחית והעורף החקלאי הסובב אותה בגדה המערבית עומד בסתירה למשפט הבינלאומי. סיפוח זה אינו מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, הרואה בירושלים המזרחית חלק אינטגרלי של השטח הפלסטיני הכבוש.