תוכנית המענה ההומניטרית 2016

הקהילה ההומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש מכינה מדי שנה מאז 2003 תוכנית הומניטרית שנתית. תוכנית המענה ההומניטרי מתמקדת בראש ובראשונה בטיפול בצרכים ההומניטריים של רצועת עזה, שטח C של הגדה המערבית וירושלים המזרחית, שבהם זוהו האוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר ואשר יכולתה של הרשות הפלסטינית לפעול בהם היא מוגבלת ביותר.

התוכנית לשנת 2016 מתמקדת בשלוש קדימויות אסטרטגיות:

מטרה אסטרטגית 1

לוודא שזכויות הפלסטינים הנתונים לכיבוש יהיו מוגנות כמתחייב מהמשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי

מטרה אסטרטגית 2

להבטיח שלפלסטינים פגיעים וחלשים במיוחד הנתונים לכיבוש בעזה ובגדה המערבית תהיה גישה לשירותים חיוניים

מטרה אסטרטגית 3

לחזק את יכולתם של משקי בית פלסטיניים חלשים ופגיעים במיוחד להתמודד עם סיכונים וזעזועים מתמשכים

 

בנוסף על כך מזהה תוכנית המענה ההומניטרי ארבעה תחומי עבודה רוחביים מרכזיים המשולבים בקדימויות שנמנו לעיל:

ארבעה תחומי עבודה רוחביים מרכזיים המשולבים בקדימויות האסטרטגיות

לעיון במסמכים נוספים הקשורים במחזור התכנון ההומניטרי הקישו כאן.