כיצד ממומן משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

עיקר פעילות משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש בתחומי התיאום וקידום המדיניות ממומנת בזכות נדיבות לבם של תורמים. חלק ניכר ממימון המשרד בשטח הפלסטיני הכבוש מובטח באמצעות תרומות שהמדינות התורמות, ובמיוחד הנציבות האירופית, מייעדות אליו במיוחד. בנוסף על כך מספקים גם מספר תורמים תמיכה לא ייעודית, לפעולותיו של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים ברחבי העולם. המשרד בשטח הפלסטיני הכבוש מקבל בברכה גם תרומות מהמגזר הפרטי, מקרנות ומיחידים.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש לא היה יכול לבצע ביעילות את משימת התיאום וקידום המדיניות לשיפור חייהם של פלסטינים חלשים ופגיעים, בלי התרומות המתמשכות והנדיבות מהארגונים השותפים לו. הודות לתמיכה מן התורמים שלנו, בשנים 2014 ו־2015 גייס משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש כמעט 8 מיליון דולר.

תרומות ייעודיות למשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש

Year:

Donors USDD
Requirements for 2018 6,541,195
Earmarked Contributions 0
Japan
300,000
Switzerland (FDFA)
532,481
European Commission (DG-ECHO)
197,531
European Commission (DG-ECHO)
790,123
Sweden (Sida)
484,150
Canada (DFATD)
391,436
Opening Balance **
Total (Contributions + Opening Balance) *** 2,702,468
Funding (%) 41
 
* In 2018 OCHA received unearmarked contributions from the following donors:

Australia (DFAT)

Belgium

Canada (DFATD)

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Iceland

Ireland (IRISH AID)

Japan

Korea

Republic of (Korea)

Luxembourg

Monaco

Netherlands

New Zealand (MFAT)

Norway

Qatar

Russian Federation

Saudi Arabia

Sweden (MFA)

United Arab Emirates

United Kingdom (DFID)
Unearmarked contributions (or commitments) are those for which the donor does not require the funds to be used for a specific project, sector, crisis or country, leaving OCHA to decide how to allocate the funds.
** May include unearmarked and earmarked funding with implementation dates beyond the calendar year
*** Excludes miscellaneous income (e.g. adjustments, gain/losses on exchange rate etc.)
Funding information from the OCHA Contributions Tracking System

בשנת 2016, הודות לתמיכת התורמים שלנו, משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים:

תיאם את תוכנית המענה החמש־עשרה לשטח הפלסטיני הכבוש (תוכנית המענה ההומניטרי 2017). בתוכנית המענה לשנת 2016 הושגו 285 מיליון דולר מתוך 571 מיליון הדולר שהתוכנית ביקשה לגייס (50%).
 • חידש ושיפר את מערכת המעקב אחר הריסות ועקירה בגדה המערבית כך שתשקף מידע ברמת משק הבית, בלוויית נתונים מפולחים על פי סוגי מבנים (לרבות מבנים שנתרמו כסיוע הומניטרי) ובני האדם שנעקרו, בצד מיקום גיאוגרפי ותיאור של כל תקרית.
 • חיזק את המיקוד מגדרי על פני תפקודי ליבה שונים בתחומי תיאום, קידום מדיניות, ניהול מידע, מימון הומניטרי ומדיניות וסטנדרטים בסוגיית שוויון מגדרי בפעולה הומניטרית.
 • תיאם את הסקירה הכללית של צרכים הומניטריים, הכוללת נתונים על צרכים, מפולחים על פי נפה/אזור, ואשר הסתייעה לשם כך במערכות נתונים משותפות כגון מיזם "מיזם פרופיל הפגיעוּת פלוס" וסקר עקורים פנימיים, שאפשרו השוואת נתונים על פני כוחות המשימה השונים.
 • קיים כ־157 תדרוכים הומניטריים וסיורים בשטח, שבמסגרתם הגיע ל־1,951 מקבלי החלטות, נציגים נבחרים, דיפלומטים, שותפים הומניטריים ואנשי החברה האזרחית.
 • תמך במאמצי קידום המדיניות של המתאם ההומניטרי, לרבות פרסום 13 הודעות שביטאו חששות או העלו מודעות ביחס למספר סוגיות הומניטריות.
 • פעל להגברת המוכנוּת וניהול סיכוני האסון, לרבות תמיכה במערכות מוכנוּת לקראת אסון ומענה לשעת חירום ברמה המקומית וברמת הקהילה.
 • העמיד לרשות הציבור כלי מידע חדשניים ומבוקשים מאוד, לרבות מפות ובסיסי נתונים מקוונים.

בנוסף על כך, הקרן ההומניטרית, המנוהלת על ידי משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, סייעה בשנת 2016 לארגונים שותפים ליישם 29 מיזמים ברחבי עזה והגדה המערבית, ובכך להגיע ל־536,669 בני אדם. 17.2% מהמיזמים יושמו ישירות על ידי ארגונים מקומיים לא ממשלתיים, ו־51.7% יושמו בשותפות עם ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים וסוכנויות או״ם. המיזמים של הקרן ההומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש מומנו באמצעות הקרן ההומניטרית של האו״ם (UN/HF), בתמיכתן הנדיבה של אירלנד, בלגיה, גרמניה, נורבגיה, ספרד, שוודיה ושווייץ.

בשנת 2015, הודות לתמיכת התורמים שלנו, משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים:

 • תיאם את תוכנית המענה ה־14 במספר לשטח הפלסטיני הכבוש (תוכנית המענה ההומניטרי 2016). בתוכנית לשנת 2015 הושגו 347 מיליון דולר מתוך 705 מיליון הדולר שהתוכנית ביקשה לגייס (49%).
 • תיאם את "פרופיל הפגיעוּת פלוס" לשנת 2015, אומדן פגיעוּת נרחב בהשתתפות כוחות משימה וארגונים שותפים רבים, שאסף מידע על שורה ארוכה של מדדים הומניטריים, בשותפות עם הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה וכוחות משימה.
 • הוביל את סקר הרישום מחדש והכנת פרופיל הפגיעוּת של עקורים, שסיפק ניתוח עומק של תנאי החיים ותחומי הפגיעוּת העדכניים של 75 אלף בני האדם שבעת עריכת הסקר עדיין היו עקורים אחרי הסכסוך של שנת 2014.
 • תיאם את סקירת הצרכים ההומניטריים, שהושתתה על "פרופיל הפגיעוּת פלוס", על סקר הרישום מחדש והכנת פרופיל הפגיעוּת של עקורים ועל מקורות רבים מכוחות המשימה.
 • קִיים כ־140 תדרוכים הומניטריים וסיורים בשטח, והגיע במסגרתם לכ־1,900 מקבלי החלטות, נציגים נבחרים, דיפלומטים, שותפים הומניטריים ואנשי החברה האזרחית.
 • תמך במאמצי קידום המדיניות של המתאם ההומניטרי, לרבות פרסום של 14 הודעות שביטאו חששות או העלו מודעות ביחס לשורה של סוגיות הומניטריות.
 • פעל להגברת המוכנוּת וניהול סיכוני אסון, לרבות תמיכה במערכות מוכנות לקראת אסון ומענה לשעת חירום ברמה המקומית וברמת הקהילה.
 • הוציא לאור פרסומים רבים, חדשניים ומבוקשים מאוד, לרבות האטלס ההומניטרי של השטח הפלסטיני הכבוש.

בנוסף על כך, הקרן ההומניטרית שמנהל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים סייעה בשנת 2015 לארגונים שותפים ליישם 17 מיזמים ברחבי עזה והגדה המערבית, ובכך להגיע ל־102,214 בני אדם. כ־35.3% מהמיזמים יושמו ישירות על ידי ארגונים מקומיים לא ממשלתיים ו־35.3% בשותפות עם ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים. המיזמים של הקרן ההומניטרית מומנו באמצעות האומות המאוחדות / הקרן ההומניטרית המשותפת (UN/HPF), בתמיכתן הנדיבה של איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, דנמרק, נורבגיה, ספרד, שוודיה ושווייץ.