עזה

חלק מהמסמכים אינם זמינים בשפה העברית. לרשימה מלאה ניתן לפנות לגרסה האנגלית של דף זה.


הפלסטינים בעזה "כלואים" בלא גישה חופשית ליתר השטח הפלסטיני הכבוש או לחו״ל. המצור שישראל מטילה מאז השתלטות חמאס על הרצועה פגע קשות בתנאי החיים, למרות הקלות מסוימות שהוחלו בשנים שלאחר הטלתו. בידודה של עזה חריף עוד יותר נוכח הגבלות שהרשויות המצריות מטילות במעבר הנוסעים היחיד שלה (מעבר רפיח), וכן לאור הפילוג הפלסטיני מבית. מזכ״ל האו״ם מצא כי המצור וההגבלות הנלוות אליו עומדים בסתירה לדרישות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, הואיל והם מתמקדים באוכלוסייה האזרחית וגורמים לה מצוקה, ולמעשה מענישים אותה על מעשים שלא ביצעה. גלי הסלמה מרכזיים במעשי האיבה בשנים האחרונות גרמו להרס נרחב ולעקירה פנימית.

לנתונים הנוגעים לתנועה וגישה ראו את בסיס הנתונים בנושא פעילות המעברים בעזה בניהול משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

מאמרים והודעות לעיתונות

22 מאי 2017 |
Robert Piper

עזה מתמודדת עם משבר חשמל חמור מאז אמצע חודש אפריל, כשתחנת הכוח שלה דממה בעקבות מחלוקת בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס ברצועה בשאלת שיעורי המס על הדלק הדרוש לתחנה.

27 אפריל 2017 |
מוחמד בן ה־14, המטופל בדיאליזה בבית החולים א־שיפא שברצועת עזה, 27 באפריל 2017. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

מתאם האו״ם לסיוע הומניטרי ופעילויות פיתוח, רוברט פּייפּר, הביע דאגה מהידרדרות מצב האנרגיה ברצועת עזה וקרא לרשויות הישראליות והפלסטיניות וכן לקהילה הבינלאומית לפעול לאלתר כדי לאפשר מתן שירותי יסוד קריטיים ל־1.9 מיליון תושבי הרצועה.

21 אפריל 2017 |
תמונת ארכיון: עזה, ינואר 2017. תצלום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

ב־17 באפריל נאלצה תחנת הכוח היחידה של עזה לחדול כליל מפעולה לאחר שכילתה את עתודות הדלק שלה ובשל מחסור במימון לא הצליחה לחדשן. קודם לכן פעלה תחנת הכוח של עזה רק בכמחצית מתפוקתה וסיפקה כמעט 30% מהחשמל המסופק לרצועת עזה. ב־20 באפריל, בשל תקלות טכניות שטרם תוקנו, נפסקה גם אספקת החשמל ממצרים, המהווה 15% מאספקת החשמל ברצועה, ונכון לעכשיו, עזה מקבלת רק חשמל הנרכש מישראל (כ־55% מאספקת החשמל הקודמת). בעקבות זאת התארכו הפסקות החשמל מ־12 ל־20 שעות ביום וגברה הפגיעה במתן שירותים בסיסיים.

29 מרץ 2017 |
מחסום "ארבע ארבע" שבצפון רצועת עזה, 30 במרס 2017

עדכון: לאחר הריגתו של איש חמאס, ב־24 במרס, על ידי תוקפים שזהותם לא נודעה בעיר עזה, מטילות הרשויות בפועל ברצועה הגבלות גישה חדשות, בנימוק של שיקולים ביטחוניים, ואלה פוגעות במגזרים חלשים ממילא בעזה. הגבלות אלה מוטלות ערב תקופת החגים בישראל, שבה מצטמצמות בדרך כלל שעות הפתיחה של מעברי הנוסעים והסחורות שבשליטת ישראל.

11 מרץ 2017 |
ילדה מביטה באתר הרס אחרי הסכסוך מסוף 2008 ותחילת 2009 בעזה, פברואר 2009 / © צילום: יוניצף

מיצוי הדין בגין הפרות, על ידי כל הצדדים, של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי במהלך מעשי איבה חוזרים ונשנים בעזה מצוי בקדימות דחופה. הכשל להבטיח מיצוי דין יעיל בגין חיים שאבדו, בתים שנהרסו ונזק שנגרם מטפח תרבות של פטור מעונש ועלול להוביל להפרות נוספות. שמונה שנים אחרי מעשי האיבה של סוף 2008 ותחילת 2009 בעזה ("עופרת יצוקה"), הקורבנות עדיין משלמים את המחיר ואי־מיצוי הדין נמשך.

11 מרץ 2017 |
מתקן ההתפלה שהושק זה עתה בדיר אל־בלח, עזה 2017 / © צילום: יוניצף

יותר מ־95% מהמים המופקים מהאקוויפר התת־קרקעי ברצועת עזה אינם ראויים לשתייה. זאת בעיקר בשל שנים רבות של שאיבת יתר, בצירוף חלחול של שפכים לא מטוהרים ומי ים. רמות הכלורידים והחנקות במים הנשאבים ברוב האזורים חורגות פי שמונה ויותר מן הרמות המומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמי במים ראויים לשתייה. אוכלוסייתה של עזה ממשיכה לגדול, ודוח של האו״ם משנת 2012 חזה כי בשנת 2020 יגדל הביקוש למים בעזה ב־60%, בעוד הנזק לאקוויפר עלול להיעשות בלתי הפיך.