פורסם ב־ 14 ספטמבר 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אוגוסט 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית