פורסם ביום 14 ספטמבר 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אוגוסט 2018

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית