פורסם ביום 4 פברואר 2018

הודעה מטעם רוברטו ולנט, המתאם ההומניטרי בפועל לשטח הפלסטיני הכבוש, על אירוע שבו הרשויות הישראליות הרסו כיתות לימוד שניתנו כתרומה לקהילה הפלסטינית אבו נוואר

אני מודאג עמוקות לנוכח האירוע הבוקר, שבו הרשויות הישראליות הרסו שתי כיתות לימוד (לכיתות ג׳-ד׳) שנבנו במימון תורמים, ואשר שירתו 26 ילדים פלסטינים בקהילת הפליטים הבדואית אבו נוואר, הממוקמת בשטח C בעיבורי ירושלים. ההרס בוצע בנימוק של היעדר היתרים ישראליים, שכמעט בלתי אפשרי להשיגם.

אבו נואר, 4 בפברואר 2018

אבו נוואר היא אחת החלשות והפגיעות ביותר מבין הקהילות הזקוקות לסיוע הומניטרי בגדה המערבית הכבושה. התנאים שעמם היא מתמודדת מייצגים את התנאים שעמן מתמודדות קהילות פלסטיניות רבות, שילוב של רכיבי מדיניות ונהגים ישראליים – לרבות הריסות וגישה מוגבלת לשירותים בסיסיים, כמו חינוך – שהוליד סביבה כופה המפירה את זכויות האדם של התושבים ויוצרת סכנה של העברה בכפייה. זו התקרית השישית, מאז פברואר 2016, של הריסה או הפקעה על ידי הרשויות הישראליות בבית הספר של אבו נוואר.

כמו באבו נוואר, מאות ילדים הלומדים באחד מלפחות 45 בתי ספר בגדה המערבית (37 בשטח C ו־8 בירושלים המזרחית) שנגדם תלויים ועומדים צווי הריסה חיים באי־ודאות, כשאיום הריסת בית ספרם מרחף בקביעות ומסכן את גישתם לחינוך. ילדים אחרים בקהילות בשטח C שבהן אין בית ספר יסודי נאלצים לעיתים קרובות ללכת ברגל למרחקים ארוכים בכדי להגיע לבתי הספר שלהם, ובדרך הם חשופים להטרדות של מתנחלים או לחיפושים במחסומים. מגבלות אלה פוגעות באיכות החינוך ומגבירות את הסיכויים לנשירה מוקדמת מהלימודים.

אני קורא לרשויות הישראליות למלא את מחויבויותיהן מתוקף המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, ולחדול מכל הנהגים היוצרים, במישרין או בעקיפין, סכנה של העברה בכפייה עבור פלסטינים בחלקים שונים של הגדה המערבית, לרבות הרס בתי ספר והרס הרכוש הנלווה אליו.

רקע

אבו נוואר היא קהילה בדואית פלסטינית בשטח C ובה כ־670 תושבים פלסטינים (ש־88% מהם פליטים), שחלקם מתגוררים בקהילה על בסיס עונתי. הקהילה היא אחת מ־46 קהילות בדואיות במרכז הגדה המערבית המצויות בסיכון להעברה בכפייה, בשל הסביבה הכופה המופעלת עליהן, לרבות תוכנית "העברה" שמקדמות הרשויות הישראליות. כמו כן היא אחת מ־18 הקהילות הבדואיות פלסטיניות בנפת ירושלים המזרחית הממוקמות בתוך שטח שיועד לתוכנית ההתנחלות E1, שמטרתה ליצור שטח בנוי רציף בין ההתנחלות מעלה אדומים לירושלים המזרחית, או בסמוך לו.

המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר על העברה פרטנית או המונית של אוכלוסייתו של שטח כבוש, מכל מניע שהוא. העברה כזו מהווה הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית, ולכן נלווית אליה אחריות פלילית אישית. הרס רכוש בשטח כבוש אסור אף הוא, אלא אם פעולות צבאיות מחייבות זאת לחלוטין.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית