פורסם ב־ 21 ספטמבר 2018

מתן חלופות סולאריות לחקלאים בעזה להפעלת בארות השקיה ומערכות שאיבה

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

סוליימן חסן סוליימן, המכונה גם אבו מועמר, הוא חקלאי פלסטיני מאזור א־שוכה שבדרום רצועת עזה. כדי לפרנס את משפחתו מעבד אבו מועמר את אדמתו עשר שעות מדי יום. בנוסף הוא מפעיל באר כדי להשקות את היבולים שהוא מגדל, ומוכר מים לחקלאים אחרים. אלא שהמשאבה פועלת על חשמל, ובשל משבר האנרגיה המתמשך בעזה, הרשת מספקת חשמל רק במשך שעות ספורות ביממה, מצב הפוגע בפריון האדמות של סוליימן ומפחית את הכנסתו.

כדי להתמודד עם הקושי ביקש אבו מועמר תמיכה להתקנת לוחות סולאריים.

בשנת 2017, בעזרת מימון שהתקבל באמצעות הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, יזמה ״העמותה לקידום האישה בכפר״ מיזם שנועד לספק לחקלאים פלסטינים בעזה חלופות סולאריות להפעלת בארות השקיה ומערכות שאיבה.

באמצעות תמיכה זו הותקנו על אדמתו של אבו מועמר לוחות סולאריים, ואלה חוללו שיפור דרמטי במצבו. כעת העבודות החקלאיות שלו כבר אינן תלויות באספקת החשמל מהרשת, והוא אינו נדרש יותר לשלם לחברת החשמל. הודות ללוחות החדשים, המים זמינים על אדמתו בכל שעות היממה.

המיזם היטיב לא רק עם אבו מועמר, אלא עם האזור כולו, משום שבששת החודשים הראשונים מקבלים בעלי המשקים הסמוכים מים בחינם מהמשאבה שלו.

* סיפור זה נמסר על ידי העמותה לקידום האישה בכפר

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית