הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

"הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש" (oPt HF), היא קרן משותפת (מאוגמת) שנועדה בעיקר לתמוך במתן מענה הומניטרי אסטרטגי המזוהה במסגרת תוכנית המענה ההומניטרי, ובה בעת לשמור על הגמישות הדרושה להקצאת מימון לאירועים בלתי צפויים או לדרישות מיוחדות. הקרן מובילה מימון לכוחות משימה ואזורים גיאוגרפיים המסוּוגים כבעלי קדימות על סמך צורכי הנזקקים. מטרות הקרן העיקריות הן כדלהלן:

  1. תמיכה בפעילויות מצילות חיים ומשמרות חיים ובה־בעת מילוי חוסרי מימון קריטיים;
  2. קידום של סיוע המבוסס על צורכי הנזקקים ועל פי עקרונות הומניטריים;
  3. חיזוק של תיאום ומנהיגות, בעיקר באמצעות מוסד המתאם ההומניטרי ובמינוף של מערכת כוחות המשימה;
  4. שיפור הרלבנטיות והלכידות של המענה ההומניטרי באמצעות מימון אסטרטגי של קדימויות המזוהות במסגרת תוכנית המענה ההומניטרי.
  5. הרחבת מתן הסיוע באזורים שקשה להגיע אליהם, באמצעות חבירה לארגונים מקומיים ובינלאומיים לא ממשלתיים.

בנוסף, הקרן ההומניטרית שואפת להבטיח כי הטיפול בצרכים הומניטריים יתבצע תוך שיתוף פעולה, שיעודד שיתוף פעולה ותיאום בתוך כוחות המשימה והארגונים ההומניטריים וביניהם. מתוך כך תורמת הקרן לשיפור אומדני צרכים, לקידום תוכנית המענה ההומניטרי ככלי התכנון האסטרטגי לפעולה הומניטרית, לחיזוק מנגנוני התיאום ובמיוחד מערכת כוחות המשימה, ולשיפור מתן דין וחשבון באמצעות מסגרת ניטור ודיווח משופרת. על ההתערבויות המתבצעות בתמיכת הקרן ההומניטרית לעלות בקנה אחד עם עקרונות הליבה ההומניטריים של הומניות, ניטרליות, היעדר משוא פנים ואי־תלות.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מנהל את הקרן ההומניטרית מטעם המתאם ההומניטרי ובתמיכת ועדת הביקורת. בנוסף על כך, ועדה מייעצת מספקת הנחייה בתחומי מדיניות כללית ואסטרטגיה בכל האמור בתהליך הכולל ובקדימויות של הקרן. עם חברי הוועדה המייעצת של הקרן ההומניטרית נמנים התורמים לקרן ונציגים של ארגונים מקומיים ובינלאומיים לא ממשלתיים ושל סוכנויות או״ם.

דוחות מימון

עדכונים חודשיים

דוחות שנתיים: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

רשימת מיזמים שמומנו: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

[view:opt_hf]

תורמים