פורסם ביום 22 אוקטובר 2013

מקרה מבחן: השפעתה השלילית של אלימות מתנחלים על מסיק הזיתים הפלסטיני, המקרה של הכפר אל־מור׳ייר | אוקטובר 2013

אל־מוע׳ייר הנו כפר פלסטיני הממוקם מצפון מזרח לרמאללה, ואשר אוכלוסייתו מונה 2,700 נפש בקירוב. מסורתית התפרנסה הקהילה מחקלאות ומרעה, כששמן הזית הינו התוצר החקלאי העיקרי שלה. ב־1998 הוקם, בלא הרשאה ישראלית רשמית, מאחז ההתנחלות עדי עד, בחלקו על אדמות פרטיות השייכות לכפרים הפלסטיניים ג׳לוד ותורמוסעיא, ובצמוד לאדמה חקלאית השייכת לאל־מוע׳ייר. משפחות פלסטיניות שאדמותיהן החקלאיות נמצאות בקרבת המאחז סבלו בעשר השנים האחרונות מתקפות מתנחלים אלימות בעת שהגיעו לאדמותיהן. המתקפות כללו תקיפות וכן נזק לעצים ולרכוש. גם הצבא הישראלי הטיל הגבלות על גישת פלסטינים לחלק מן האדמות החקלאיות ואדמות המרעה בקרבת המאחז. 

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית