פורסם ביום 8 מאי 2020

לאור משבר COVID-19 גורמים באו״ם קוראים לשחרר לאלתר את כל הילדים המוחזקים במעצר, לרבות ילדים פלסטינים

הודעה משותפת לעיתונות מאת ג׳יימי מקגולדריק, המתאם ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש, ז׳נבייב בוּטָן, הנציגה המיוחדת של יוניסף במדינת פלסטין, וג׳יימס הינן, העומד בראש משרד זכויות האדם של האו״ם בשטח הפלסטיני הכבוש

אנו מביעים דאגה עמוקה נוכח המשך מעצרם של ילדים פלסטינים בידי הרשויות הישראלית. על פי נתונים שמסר שירות בתי הסוהר הישראלי, נכון לסוף מרס היו 194 ילדים פלסטינים כלואים בידי הרשויות הישראליות והוחזקו בבתי סוהר ובמתקני מעצר, בעיקר בישראל. נתון זה גבוה ממצבת הילדים הכלואים הממוצעת לשנת 2019. רוב רובם של הילדים הכלואים לא הורשעו בעברה כלשהי אלא מוחזקים במעצר עד תום ההליכים.

את זכויותיהם של ילדים להגנה, ביטחון ורווחה יש לכבד בכל זמן שהוא. בזמנים רגילים, מעצר או כליאה של ילד אמורים לשמש מוצא אחרון ולהימשך לפרק הזמן הקצר ביותר ההולם את הנסיבות. הדבר מעוגן באמנה בדבר זכויות הילד, שאושררה הן על ידי ישראל והן על ידי מדינת פלסטין.

בתקופת מגפה, על מדינות להקדיש תשומת לב רבה יותר לצורכי ההגנה של ילדים ולזכויותיהם, וטובת הילד צריכה להיות שיקול ראשון במעלה בכל צעד שממשלות נוקטות.

לילדים כלואים נשקפת סכנה רבה יותר להידבק ב־COVID-19 כיוון שלעיתים קרובות קשה או לא ניתן לקיים ריחוק פיזי ולנקוט אמצעי מנע אחרים במתקני הכליאה. יתרה מכך, מאז תחילת משבר COVID-19 בישראל הוקפאו הליכים משפטיים, כמעט כל הביקורים בבתי הכלא בוטלו, ונשללה מילדים האפשרות לפגוש את משפחותיהם ועורכי דינם פנים אל פנים. מצב זה מוסיף למצוקה ולסבל הנפשי ומונע מילדים לקבל את הייעוץ המשפטי שהם זכאים לו. לחצים אלה עלולים לדחוק בילדים הממתינים למשפט להפליל את עצמם ולהודות באשמה כדי להשתחרר מהר יותר.

הדרך הטובה ביותר לממש את זכויותיהם של ילדים כלואים בעיצומה של מגפה מסוכנת, בכל מדינה שהיא, היא לשחררם ולהשעות הכנסת עצירים חדשים למתקני הכליאה. אנו קוראים לרשויות הישראליות והפלסטיניות לנהוג כך לאלתר.

למידע נוסף ראו:

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית