פורסם ביום 31 אוגוסט 2007

דוח מיוחד: הרוגים ישראלים ופלסטינים מאז שנת 2000 – מגמות עיקריות | אוגוסט 2007הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית