פורסם ביום 27 מאי 2010

מכשולים בדרך: אתגרים בהגשת סיוע הומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש | מאי 2010הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית