פורסם ביום 10 דצמבר 2019

סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 – השטח הפלסטיני הכבוש לוח נתונים

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית