פורסם ביום 29 נובמבר 2013

ההשפעה ההומניטרית של התנחלויות בעיר חברון | נובמבר 2013הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית