פורסם ביום 28 יולי 2020

רצועת עזה: תמונת מצב | יוני 2020

דגשים חודשיים

 • שני תינוקות מתו לאחר שההסדרים ליציאתם לטיפול רפואי בישראל ובירושלים המזרחית התעכבו מפני שמאז 21 במאי הוקפא התיאום בין הרשויות הפלסטיניות לאלה הישראליות.
 • כחלק מההסדרים שהחילו הרשויות הפלסטיניות והמצריות בהקשר של משבר COVID-19, מעבר הנוסעים רפיח עם מצרים נותר סגור בשני הכיוונים מאז 15 במאי.
 • היקף היבוא דרך מעבר כרם שלום עם ישראל גדל, בעוד שהיבוא ממצרים פחת; לא חל שינוי בסוגי הסחורות המיובאות.
 • בחלקים מסוימים של עזה חל שיפור באספקת המים הראויים לשתייה בעקבות הגדלת תפוקתו של המתקן העזתי להתפלת מי ים.
 • התמ״ג לנפש צנח ברבעון הראשון של 2020 ל־331 דולר, לעומת 355 דולר ברבעון הקודם (הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה). 

גישה

 • במעבר ארז שבשליטת ישראל תועדו 255 פעמים שבהן יצאו בני אדם דרך המעבר, גידול קל לעומת מאי: 78% מהיוצאים היו מטופלים רפואיים ומלוויהם, שהיתרי היציאה שלהם תואמו על ידי ארגונים לא ממשלתיים וסוכנויות בינלאומיות. יתר היוצאים היו ברובם עובדים של ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים, האו״ם וסגל דיפלומטי.
 • 287 בני אדם נכנסו לעזה דרך מעבר ארז, נתון נמוך ב־42% מהנתון במאי, ונשלחו לבידוד חובה למשך 21 יום.
 • באופן חריג הותרה כניסתם של 14 בני אדם חיים ושלוש גופות ממצרים לעזה, למרות הסגר המתמשך של מעבר רפיח בשל COVID-19. הנכנסים נשלחו לבידוד חובה.
 • כ־9,600 מטעני סחורות הוכנסו לעזה דרך מעבר כרם שלום עם ישראל, נתון גבוה ב־28% מן הממוצע החודשי בחמשת החודשים הקודמים. 407 מטענים נוספים הוכנסו ממצרים דרך מעבר רפיח, נפח היבוא הנמוך ביותר מאז תחילת שנת 2020.
 • כ־228 מטעני סחורות, בעיקר תוצרת חקלאית, יוצאו מעזה לגדה המערבית (180 מטעני סחורות), לישראל (47 מטעני סחורות) ולשווקים בחו״ל (15 מטעני סחורות), ירידה קלה לעומת מאי (284 מטעני סחורות).

נתונים מקיפים על מעברי עזה זמינים לעיון בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

שירותים, מחיה ומחסה

 • שיעור התרופות החיוניות שאזלו מן המלאי הגיע ביוני ל־45%, גידול קל לעומת חודשים קודמים. המחסור בתרופות מתחולל בהקשר של הגרעון הגדל של הרשות הפלסטינית והפילוג הפלסטיני הממושך מבית.א
 • משך ההמתנה לניתוחים אלקטיביים בבית החולים הגדול ביותר בעזה (שיפאא) פחת ל־18 חודשים, לעומת 20 חודשי המתנה שדווח עליהם מאז דצמבר 2019, זאת בעקבות מוכנותם של ספקי שירותי בריאות נוספים לספק ניתוחים מסוג זה.
 • בחודש יוני ייצר המתקן העזתי להתפלת מי ים מים ראויים לשתייה בהיקף של יותר מ־191 אלף מטר מעוקב, שיא שכמותו לא הושג מאז 2017, זאת הודות לקו חשמל ייעודי למתקן המופעל מאז חודש אפריל.
 • אספקת החשמל בחודש יוני הייתה בממוצע 14 שעות ביום, ירידה קלה לעומת אפריל מאי, בשל העלייה בביקוש הנגרמת על ידי מזג האוויר החם.

בסיס נתונים אינטראקטיבי על אספקת החשמל בעזה זמין לעיון באתר משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

 

הגנה על אזרחים ונפגעים

 • שלוש רקטות נורו מעזה לשטח ישראל, ולאחר הירי תקפו כוחות ישראליים מספר אתרים בעזה שעל פי דיווחים היו אתרים צבאיים. התקיפות לא גרמו לנפגעים; נזק נגרם לארבעה בתים בקרבת המתקנים שהותקפו.
 • ב־82 הזדמנויות לפחות פתחו כוחות ישראליים ביריות אזהרה ליד גדר המערכת של עזה ומול חוף עזה, כנראה כדי לאכוף הגבלות גישה.
 • ב־11 הזדמנויות נכנסו דחפורים ישראליים לשטח עזה ויישרו אדמה ליד גדר המערכת.

מידע מקיף על נפגעים הקשורים לסכסוך זמין לקריאה בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית