פורסם ביום 18 אפריל 2007

דוח מיוחד: תעשיית הדייג בעזה – ענף כלכלי בסכנה | אפריל 2007הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית