פורסם ביום 19 נובמבר 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אוקטובר 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית