פורסם ביום 20 דצמבר 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – נובמבר 2019

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית