פורסם ביום 23 אפריל 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון מרס 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית