פורסם ביום 23 יולי 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יוני 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית