פורסם ביום 15 יולי 2016

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יוני 2016הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית