פורסם ביום 26 פברואר 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – ינואר 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית