פורסם ביום 26 מרץ 2015

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2014הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית