פורסם ביום 11 יוני 2013

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2012 | מאי 2013הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית