פורסם ביום 14 יוני 2012

חמש שנים מתחילת המצור: המצב ההומניטרי ברצועת עזה | מפה | יוני 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית