פורסם ב־ 22 נובמבר 2012

הסלמת מעשי האיבה בעזה ובדרום ישראל, דוח מצב (נכון ל־22 בנובמבר 2012, שעה 15:00)הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית