פורסם ביום 23 מרץ 2011

ההשפעה ההומניטרית של ההתאמות בניהול המצור על רצועת עזה | מרס 2011הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית