פורסם ביום 11 יולי 2011

עדכון בנושא הגדר: שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים | יולי 2011הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית