פורסם ביום 18 אוגוסט 2014

שטח C של הגדה המערבית: סוגיות הומניטריות מעוררות דאגה | אוגוסט 2014

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית