פורסם ביום 3 ספטמבר 2010

תוכנית התגובה ההומניטרית לשטח C – דף נתונים | אוגוסט 2010הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית